Thẻunderstanding

Eye to Eye

E

When giving advice, we often say if I were you, I would blah blah blah. But can I be you? The thing is, if I really am you, I would do the same thing you’d do originally and that renders my advice redundant. If, on the other hand, the advice is based on my experience, I would not be you in the first place. And mind you, most of the time people don’t need advice. More common purposes are seeking...

quang

Quang tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM và dạy tiếng Anh từ năm 2012.

Liên hệ

Có ba miền tri thức: thứ ta biết, thứ ta biết là mình không biết, và thứ ta thậm chí không biết là mình không biết. Kết bạn, giao lưu, trao đổi và chia sẻ là cách chạm vào miền thứ ba - miền rộng lớn vô biên - nơi mà bạn có thể tìm thấy thứ thay đổi cuộc đời mình.