Thẻreading

The Joy of Reading on the Kindle

T

The Kindle is a blessing. Whenever I tell someone that I love reading on the Kindle, the usual response is “I prefer paper books because I can feel the page and enjoy the pleasing scent of real paper.” They’re simply missing the point: there is no comparison inherent between ebooks and paperbooks. The ereader is not created to replace paperbooks, as the latter has achieved its perfect form. This...

quang

Quang tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM và dạy tiếng Anh từ năm 2012.

Liên hệ

Có ba miền tri thức: thứ ta biết, thứ ta biết là mình không biết, và thứ ta thậm chí không biết là mình không biết. Kết bạn, giao lưu, trao đổi và chia sẻ là cách chạm vào miền thứ ba - miền rộng lớn vô biên - nơi mà bạn có thể tìm thấy thứ thay đổi cuộc đời mình.