Thẻprocrastination

Sneaky procrastination

S

Recently, it has crept back into my life: when waiting for a website to load, I’d open the email app to see if there’s anything new (and hopefully interesting) waiting in the inbox. The good thing is the pilot in me is aware of something being off and takes corrective measures. Autopilot is nice, until you mistake your mess of a life for living true to yourself, a false sense of...

quang

Quang tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM và dạy tiếng Anh từ năm 2012.

Liên hệ

Có ba miền tri thức: thứ ta biết, thứ ta biết là mình không biết, và thứ ta thậm chí không biết là mình không biết. Kết bạn, giao lưu, trao đổi và chia sẻ là cách chạm vào miền thứ ba - miền rộng lớn vô biên - nơi mà bạn có thể tìm thấy thứ thay đổi cuộc đời mình.