Thẻnguyên tắc

Học tử tế

H

Học là bước ra khỏi vùng thoải mái (comfort zone). Khi bắt đầu tập tạ, người ta dùng những quả tạ vừa sức, nhưng sau đó dần tăng sức nặng của chúng lên. Học Toán cũng vậy, trình độ chỉ có thể được nâng cao khi ta giải những bài toán khó dần, vì chúng mới thực sự đo được sự hiểu biết về những khái niệm cơ bản nhất. Học kỹ năng nào cũng vậy, muốn đạt trình độ cao hơn thì ta phải luôn xác định những...

Metalearning

M

Meta-learning là gì Tiền tố meta thường được dịch là “siêu”, ví dụ như metacognition là siêu nhận thức. Một cách dịch khác: meta-X nghĩa là “X về X”, ví dụ metacognition có thể hiểu là tư duy về tư duy. Ở đây ta có thể hiểu metalearning là học cách học. Cụ thể hơn, metalearning là quá trình trong đó: người học nhận thức được quá trình lĩnh hội kiến thức của bộ não (cách nó tiếp nhận thông tin...

quang

Quang tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM và dạy tiếng Anh từ năm 2012.

Liên hệ

Có ba miền tri thức: thứ ta biết, thứ ta biết là mình không biết, và thứ ta thậm chí không biết là mình không biết. Kết bạn, giao lưu, trao đổi và chia sẻ là cách chạm vào miền thứ ba - miền rộng lớn vô biên - nơi mà bạn có thể tìm thấy thứ thay đổi cuộc đời mình.