Thẻmemory

Envy

E

People who journal, they make my eyes green. A person I know kept a journal when he was still at school. How wonderful it is to read what you wrote down when you were a different person, say when you were a 13-year-old. To be fair, I did attempt to keep a journal when I was in secondary school. But I just didn’t see the point of it. Just a few pages and that was it. I didn’t know how...

quang

Quang tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM và dạy tiếng Anh từ năm 2012.

Liên hệ

Có ba miền tri thức: thứ ta biết, thứ ta biết là mình không biết, và thứ ta thậm chí không biết là mình không biết. Kết bạn, giao lưu, trao đổi và chia sẻ là cách chạm vào miền thứ ba - miền rộng lớn vô biên - nơi mà bạn có thể tìm thấy thứ thay đổi cuộc đời mình.