Thẻlearning

On My Biggest Boobs

O

Yeah, you read that right. And if you were taken aback, it means you may not have fully explored all the meanings of boobs (they’re not just men’s hopes and dreams.) Today you’ll learn a boob means a stupid mistake, it also means a stupid person, and heck it can be a verb and mean to make a stupid mistake. These meanings even came before a woman’s breast: in fact, they date back to the 16th...

quang

Quang tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM và dạy tiếng Anh từ năm 2012.

Liên hệ

Có ba miền tri thức: thứ ta biết, thứ ta biết là mình không biết, và thứ ta thậm chí không biết là mình không biết. Kết bạn, giao lưu, trao đổi và chia sẻ là cách chạm vào miền thứ ba - miền rộng lớn vô biên - nơi mà bạn có thể tìm thấy thứ thay đổi cuộc đời mình.