Thẻfriendship

Old Friends

O

Whenever I happen to hear a piece of music that I used to listen to for a long stretch of time — be it a movie soundtrack or a song that I associated with my crush — everything comes back, torrentially so. The remnants of the old days become alive and kicking, kicking my heart the hardest: the scent, the sights, the ambience, the whole nine yards. Whenever I listen to this specific song in...

quang

Quang tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM và dạy tiếng Anh từ năm 2012.

Liên hệ

Có ba miền tri thức: thứ ta biết, thứ ta biết là mình không biết, và thứ ta thậm chí không biết là mình không biết. Kết bạn, giao lưu, trao đổi và chia sẻ là cách chạm vào miền thứ ba - miền rộng lớn vô biên - nơi mà bạn có thể tìm thấy thứ thay đổi cuộc đời mình.