Ghi chép từ các khoá học

G

Tôi dùng app Notability trên iPad để ghi chép bài giảng. Ai ghé thăm trang có thể tuỳ ý tải những ghi chép này. Tuy nhiên, tham gia khoá học vẫn là cách tốt nhất để khai thác nó, vì mỗi người có một cách học và nhu cầu học khác nhau.

Chuyên môn “Effective Communication”

Coursera: https://www.coursera.org/specializations/effective-business-communication

Về tác giả

quang

Quang tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM và dạy tiếng Anh từ năm 2012.

Thêm bình luận

quang

Quang tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM và dạy tiếng Anh từ năm 2012.

Liên hệ

Có ba miền tri thức: thứ ta biết, thứ ta biết là mình không biết, và thứ ta thậm chí không biết là mình không biết. Kết bạn, giao lưu, trao đổi và chia sẻ là cách chạm vào miền thứ ba - miền rộng lớn vô biên - nơi mà bạn có thể tìm thấy thứ thay đổi cuộc đời mình.